Боловсрол

Прогресс сургуулийн спорт талбайн тохижилт муу анги танхимын хүрэлцээ дутмаг бай...

Прогресс сургуулийн спорт талбайн тохижилт муу анги танхимын хүрэлцээ дутмаг байна

БСШУСЯ-наас 16 төсөл арга хэмжээг Ховд аймагт хэрэгжүүлж байна

БСШУСЯ-наас 16 төсөл арга хэмжээг Ховд аймагт хэрэгжүүлж байна

Мянгад сум 150 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгтэй боллоо

Мянгад сум 150 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгтэй боллоо

ЕБ-ын 7-р сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1240 суралцагч суралцана

ЕБ-ын 7-р сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1240 суралцагч суралцана

Туркийн TIKA ОУБ-аас 32 цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг буцалтгүй тус...

Туркийн TIKA ОУБ-аас 32 цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг буцалтгүй тусламжаар шинэчилж бай...

Хуудас 10 -с 18