ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ


  “Стандарттай Ховд аймаг” хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэхээр Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн” ТББ-тай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэхүү стандартыг нэвтрүүлэхэд удирдлагын баг, мэргэжилтэн, алба хаагчдыг чадавхижуулах хувь хүний хөгжлийн сургалт зохион байгуулах, олон улсын стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх, алба хаагчдын гэр бүл рүү чиглэсэн “Хариуцлагатай аав ээж” хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлэх болон бусад холбогдох сургалт, хөгжлийн чиглэлээр хамтран ажиллах юм.

Эх сурвалж: Хоовд аймгийн ГХБХБГМэдээ таалагдсан:Сэтгэгдэл түр хаасан