Улс төр >> Ярилцлага

Сум хөгжүүлэх сангийн 4 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөх боломж муутай байна

2011-2019 онуудад зээл авсан хугацаа хэтрэлттэй хэвийн бус зээлдэгч иргэн, аж ахуй нэгжид мэдэгдэх хуудас хүргүүлэн, хугацаатай үүрэг чиглэл өгч ажилласан.

Хуудас 1 -с 1