Боловсрол >> Сургуулийн өмнөх боловсрол

БСШУСЯ-наас 16 төсөл арга хэмжээг Ховд аймагт хэрэгжүүлж байна

БСШУСЯ-наас 16 төсөл арга хэмжээг Ховд аймагт хэрэгжүүлж байна

Мянгад сум 150 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгтэй боллоо

Мянгад сум 150 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгтэй боллоо

Туркийн TIKA ОУБ-аас 32 цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг буцалтгүй тусламжаар шинэчилж байна

Туркийн TIKA ОУБ-аас 32 цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг буцалтгүй тусламжаар шинэчилж байна

Жаргалант сумын 6-р цэцэрлэг нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа

Жаргалант сумын 6-р цэцэрлэг нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 9-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ХОГГҮЙ ОРЧИН- НОГООН ИРЭЭДҮЙ АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 9-Р ЦЭЦЭРЛЭГ ХОГГҮЙ ОРЧИН- НОГООН ИРЭЭДҮЙ АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

Хуудас 1 -с 2