Бусад >> Хүчний байгууллагууд

Баруун бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт болж байна

Баруун бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт болж байна

Нэвтийн амралт, рашаан сувилалын газар шатжээ

Нэвтийн амралт, рашаан сувилалын газар шатжээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 311 хүүхэд ямар нэгэн хүчирхийллийн эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна гэсэн судалгаа гарчээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 311 хүүхэд ямар нэгэн хүчирхийллийн эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна гэсэн судалгаа гарчээ

Баяр, амралтын өдрүүдэд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг урьд оны мөн үеэс 60 хувиар буурчээ

Баяр, амралтын өдрүүдэд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг урьд оны мөн үеэс 60 хувиар буурчээ

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн шинэ цэргүүд цэргийн тангараг өргөлөө

Зэвсэгт хүчний 123 дугаар ангийн шинэ цэргүүд цэргийн тангараг өргөлөө

Хуудас 1 -с 12