Бусад >> Хүчний байгууллагууд

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ ба гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөлтийг уялдуулах нь сэдэвт сургалт эхэллээ

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ ба гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөлтийг уялдуулах нь сэдэвт сургалт эхэллээ

Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн онцгой байдлын газрын хамт олон 2022 оны турш 12000 мод тарьлаа

Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн онцгой байдлын газрын хамт олон 2022 оны турш 12000 мод тарьлаа

Баруун бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт болж байна

Баруун бүсийн төвийн удирдах бүрэлдэхүүний гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний сургалт болж байна

Нэвтийн амралт, рашаан сувилалын газар шатжээ

Нэвтийн амралт, рашаан сувилалын газар шатжээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 311 хүүхэд ямар нэгэн хүчирхийллийн эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна гэсэн судалгаа гарчээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 311 хүүхэд ямар нэгэн хүчирхийллийн эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна гэсэн судалгаа гарчээ

Хуудас 1 -с 12