Бусад >> Хүчний байгууллагууд

Оюутан цэргүүд тангараг өргөв

Оюутан цэргүүд тангараг өргөв

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай ойлголт өгөх аргазүйн сургалтанд 150 орчим хүн хамрагдлаа

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай ойлголт өгөх аргазүйн сургалтанд 150 орчим хүн хамрагдлаа

Оюутан цэргүүд хээрийн бэлтгэлдээ гарлаа

Оюутан цэргүүд хээрийн бэлтгэлдээ гарлаа

Цэргийн насны залуусын дунд өвчлөл ихэссэн байна

Цэргийн насны залуусын дунд өвчлөл ихэссэн байна

Гамшгийн эрсдлийн тойм судалгаа хийх ажлын хэсэг ховд аймагт ажиллаж байна

Гамшгийн эрсдлийн тойм судалгаа хийх ажлын хэсэг ховд аймагт ажиллаж байна

Хуудас 1 -с 4