Бусад >> Хүчний байгууллагууд

Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгаас “Хорт зуршил-эрүүл бие” сэдэвт аянд нэгдлээ

Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасгаас “Хорт зуршил-эрүүл бие” сэдэвт аянд нэгдлээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 2 сард 21 хэрэг, 237 зөрчил согтуугаар үйлдэгджээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 2 сард 21 хэрэг, 237 зөрчил согтуугаар үйлдэгджээ

Ховд аймгийн хэмжээнд 55 постод 202 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна

Ховд аймгийн хэмжээнд 55 постод 202 албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна

Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар зарим байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар зарим байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

“Ятгах тусам нягтал” аянд тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд нэгдлээ

“Ятгах тусам нягтал” аянд тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд нэгдлээ

Хуудас 1 -с 6