Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Аварга малчин өрх, саальчин, фемер, тариаланч шалгаруулах журмыг шинэчиллээ

Аварга малчин өрх, саальчин, фемер, тариаланч шалгаруулах журмыг шинэчиллээ

Дөрвөн суманд үзэмчин үүлдрийн 800 хуц, алтайн улаан үүлдрийн 400 ухна нийлүүллээ

Дөрвөн суманд үзэмчин үүлдрийн 800 хуц, алтайн улаан үүлдрийн 400 ухна нийлүүллээ

Шинэ ургацын хүнсний ногоо 1500-7000 төгрөгний үнэтэй байна

Шинэ ургацын хүнсний ногоо 1500-7000 төгрөгний үнэтэй байна

Манхан сумын Зэрэг гол багийн малчин Н. Ариунболд аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Зэрэг гол багийн малчин Н. Ариунболд аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын малчин Ч. Пүрэвсүрэн, О. Биндэръяа нар аймгийн аварга малчид боллоо

Манхан сумын малчин Ч. Пүрэвсүрэн, О. Биндэръяа нар аймгийн аварга малчид боллоо

Хуудас 1 -с 12