Нийгэм >> Мэдээ

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас “Хариуцлагатай байя-Хамтдаа сэргийлье” нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас “Хариуцлагатай байя-Хамтдаа сэргийлье” нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй 200 өрхөд хүнсний багц олгоно

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй 200 өрхөд хүнсний багц олгоно

СӨХ-ийн үйлчлэгч нарт хөдөлмөр хамгааллын хувцас өглөө

СӨХ-ийн үйлчлэгч нарт хөдөлмөр хамгааллын хувцас өглөө

Гүйцэтгэлийн шалгалтаар зөрчлөө арилгаагүй газруудад хариуцлага тооцож ажиллана

Гүйцэтгэлийн шалгалтаар зөрчлөө арилгаагүй газруудад хариуцлага тооцож ажиллана

“Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, дадал олгох” сургалт болж байна

“Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, дадал олгох” сургалт болж байна

Хуудас 1 -с 32