Нийгэм >> Мэдээ

Ховд аймгийн ИТХ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001-2016 стандартыг нэвтрүүлэх “ГЭРЭЭ”-д гарын үсэг зурлаа

Ховд аймгийн ИТХ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001-2016 стандартыг нэвтрүүлэх “ГЭРЭЭ”-д гарын үсэг зурлаа

Ховд аймгийн ГХБХБГ- ын эмэгтэй ажилчид ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг бүтээлчээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна

Ховд аймгийн ГХБХБГ- ын эмэгтэй ажилчид ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг бүтээлчээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна

Ховд дулааны станцын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зорилтот өрхүүдэд тусламж хүргүүллээ

Ховд дулааны станцын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс зорилтот өрхүүдэд тусламж хүргүүллээ

Сүүн сэтгэл холбооны гишүүд Covid-19 халдвартай тэмцэх үйл ажиллагаанд зориулж 1 сая 205 мянган төгрөгийн хандив өглөө

Сүүн сэтгэл холбооны гишүүд Covid-19 халдвартай тэмцэх үйл ажиллагаанд зориулж 1 сая 205 мянган төгрөгийн хандив өглөө

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга П.Эрдэнэчулуунаар ахлуулсан ажлын хэсэг Булган сумын Булган боомтод ажиллалаа

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга П.Эрдэнэчулуунаар ахлуулсан ажлын хэсэг Булган сумын Булган боомтод ажиллалаа

Хуудас 1 -с 28