Эрүүл мэнд

Байнгын асаргаанд байгаа ахмад настнуудад явуулын үйлчилгээ үзүүллээ

Байнгын асаргаанд байгаа ахмад настнуудад явуулын үйлчилгээ үзүүллээ

Зорилтот насны иргэдэд томуугийн вакцин хийж байна

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд зорилтот насны иргэдэд томуугийн вакцин хийж байна

Хүүхдийн клиникийн амбултороор өдөрт 80-140 орчим хүүхэд үзүүлж байна

Хүүхдийн клиникийн амбултороор өдөрт 80-140 орчим хүүхэд үзүүлж байна

Цусны доноруудад хүндэтгэл үзүүллээ

Манай аймгийн тухайд 1259 донор байдаг.

"Зөвийг зөвлөе-Зөрчлийг засуулъя” 4Z арга хэмжээг Буянт суманд зохион байгууллаа...

"Зөвийг зөвлөе-Зөрчлийг засуулъя” 4Z арга хэмжээг Буянт суманд зохион байгууллаа

Хуудас 1 -с 53