Эрүүл мэнд

ЭМГ-аас хөдөлгөөнт эргүүл гарган эрүүл мэндийн зөвлөмж иргэд олон нийтэд хүргэн ...

ЭМГ-аас хөдөлгөөнт эргүүл гарган эрүүл мэндийн зөвлөмж иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна

Арилжааны банкуудад халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж байна

Арилжааны банкуудад халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж байна

Зорчигчдын хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллаж байна

Зорчигчдын хөдөлгөөнд хяналт тавин ажиллаж байна

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нартай гэрээ байгуулав

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нартай гэрээ байгуулав

Ард-аюушийн талбай болон БОЭТ-ийн гадна талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлэ...

Ард-аюушийн талбай болон БОЭТ-ийн гадна талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ

Хуудас 1 -с 15