Боловсрол

“Ирээдүйг өнөөдөр” сэдэвт хүүхэд, насанд хүрэгчдийн уулзалт хэлэлцүүлэг болов

“Ирээдүйг өнөөдөр” сэдэвт хүүхэд, насанд хүрэгчдийн уулзалт хэлэлцүүлэг болов

Хөгжил политехник коллеж: “Тика”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 17,749 долларын хөрөнгө...

Хөгжил политехник коллеж: “Тика”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 17,749 долларын хөрөнгө оруулалтыг татаж ча...

Ховд аймгийн ЕБ-ын 20 сургууль “Ухаалаг самбар”-тай боллоо

Ховд аймгийн ЕБ-ын 20 сургууль “Ухаалаг самбар”-тай боллоо

“Шилдэг заах арга зүйч багш” 2 дугаар шатны уралдаан боллоо

“Шилдэг заах арга зүйч багш” 2 дугаар шатны уралдаан боллоо

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллежийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн хурал...

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллежийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн хурал боллоо

Хуудас 1 -с 16