Эрүүл мэнд >> ЭМГ

Коронавируст халдвар авсан 83 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 48-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 83 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 48-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 74 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 34-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 74 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 34-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 114 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 38-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 114 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 38-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 63-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 63-аар нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 97 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 40-өөр нэмэгджээ

Коронавируст халдвар авсан 97 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 40-өөр нэмэгджээ

Хуудас 1 -с 38