Эрүүл мэнд >> ЭМГ

ЭМГ-аас хөдөлгөөнт эргүүл гарган эрүүл мэндийн зөвлөмж иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна

ЭМГ-аас хөдөлгөөнт эргүүл гарган эрүүл мэндийн зөвлөмж иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нартай гэрээ байгуулав

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нартай гэрээ байгуулав

1998 оны төгсөгчид 6 сая төгрөгний техник, хувцас хэрэглэл хандивлалаа

1998 оны төгсөгчид 6 сая төгрөгний техник, хувцас хэрэглэл хандивлалаа

Эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагаас зорилтот өрхөд урьдчилан сэргийлэх багц үнэгүй өглөө

Эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагаас зорилтот өрхөд урьдчилан сэргийлэх багц үнэгүй өглөө

Эрүүл мэндийн газар эмийн сангуудтай хариуцлагын гэрээ байгууллаа

Эрүүл мэндийн газар эмийн сангуудтай хариуцлагын гэрээ байгууллаа

Хуудас 1 -с 8