Эрүүл мэнд >> ЭМГ

Өнөөдөр 12 хүн эмнэлгээс гарна

Өнөөдөр 12 хүн эмнэлгээс гарна

Гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдийн тоо буурчээ

Гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдийн тоо буурчээ

2021 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс эхлэн эдгэрсэн зарим иргэдийг эмнэлгээс гаргана

2021 оны 04 дүгээр сарын 09-нөөс эхлэн эдгэрсэн зарим иргэдийг эмнэлгээс гаргана

Гэрийн тусгаарлалтад байсан иргэдээс халдвар илэрчээ

Гэрийн тусгаарлалтад байсан иргэдээс халдвар илэрчээ

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ээс өмнө 18-аас дээш насны бүх иргэдийг вакцинжуулахаар төлөвлөсөн

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ээс өмнө 18-аас дээш насны бүх иргэдийг вакцинжуулахаар төлөвлөсөн

Хуудас 1 -с 12