Эдийн засаг >> Дэд бүтэц

“Халуун ус, саун цогцолбор” иргэдэд үйлчилж эхэллээ.

“Халуун ус, саун цогцолбор” иргэдэд үйлчилж эхэллээ.

"Шинэ Ховд барилгын чуулган-2023" арга хэмжээнд төр хувийн хэвшлийн байгууллагын 200 гаруй төлөөлөл оролцож байна.

"Шинэ Ховд барилгын чуулган-2023" арга хэмжээнд төр хувийн хэвшлийн байгууллагын 200 гаруй төлөөлөл оролцож байна.

“Шинэ Ховд барилга экспо-2023” үзэсгэлэн яармаг болж байна.

“Шинэ Ховд барилга экспо-2023” үзэсгэлэн яармаг болж байна.

Шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Ховд аймгийн МХГ-аас урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Хуудас 1 -с 4