Нийгэм

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас “Хариуцлагатай байя-Хамтдаа сэргийлье” нөлөөллийн ...

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албанаас “Хариуцлагатай байя-Хамтдаа сэргийлье” нөлөөллийн арга хэмжээг зохион ...

“Микихо” ХХК аялалын “Ховд дулаан хөнжил” үйлдвэрлэж байна

“Микихо” ХХК аялалын “Ховд дулаан хөнжил” үйлдвэрлэж байна

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй 200 өрхөд хүнсний багц олгоно

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй 200 өрхөд хүнсний багц олгоно

СӨХ-ийн үйлчлэгч нарт хөдөлмөр хамгааллын хувцас өглөө

СӨХ-ийн үйлчлэгч нарт хөдөлмөр хамгааллын хувцас өглөө

Гүйцэтгэлийн шалгалтаар зөрчлөө арилгаагүй газруудад хариуцлага тооцож ажиллана

Гүйцэтгэлийн шалгалтаар зөрчлөө арилгаагүй газруудад хариуцлага тооцож ажиллана

Хуудас 1 -с 41