Нийгэм

ГХБХБГ-ын хамт олон орон нутгийнхаа үйлдвэрлэгчдийг дэмжин ажиллаж челленжийг эх...

ГХБХБГ-ын хамт олон орон нутгийнхаа үйлдвэрлэгчдийг дэмжин ажиллаж челленжийг эхлүүллээ

Сумдын газрын даамлууд цахим сургалтанд оролцож байна

Сумдын газрын даамлууд цахим сургалтанд оролцож байна

Шим Ус ОНӨААТҮГ нээлттэй хаалганы өдрөөр айл өрхүүдэд засвар үйлчилгээг үнэ тө...

Шим Ус ОНӨААТҮГ нээлттэй хаалганы өдрөөр айл өрхүүдэд засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэн ажил...

Ховд аймгийн НААҮ-ний Шим ус ОНӨААТҮГ-аас“Хэрэглэгчээ сонсъё” нээлттэй хаалганы ...

Ховд аймгийн НААҮ-ний Шим ус ОНӨААТҮГ-аас“Хэрэглэгчээ сонсъё” нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгу...

Улсын тэргүүний Зэрэг сумын сум сурталчлах өдрүүд болж байна

Улсын тэргүүний Зэрэг сумын сум сурталчлах өдрүүд болж байна

Хуудас 1 -с 29