Нийгэм

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

Ховд аймгийн ИТХ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001-2016 стандартыг нэвтрүү...

Ховд аймгийн ИТХ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001-2016 стандартыг нэвтрүүлэх “ГЭРЭЭ”-д гарын ...

5,8 магнитутын газар хөдлөлт болов

5,8 магнитутын газар хөдлөлт болов

Хуудас 1 -с 37