Бусад >> Төсөл хөтөлбөр

ХХҮГ-ын дэргэдэх “Ажил мэргэжлийн үйлчилгээний төв”-ийн нээлт боллоо

ХХҮГ-ын дэргэдэх “Ажил мэргэжлийн үйлчилгээний төв”-ийн нээлт боллоо

Жаргалант сумын 70 гаруй өрхөд цахилгаан халаагууртай иж бүрэн дулаалга өгч байна

Жаргалант сумын 70 гаруй өрхөд цахилгаан халаагууртай иж бүрэн дулаалга өгч байна

“Smart education” төслийн хүрээнд Ховд аймгийн 40 сурагч ухаалаг утастай боллоо

“Smart education” төслийн хүрээнд Ховд аймгийн 40 сурагч ухаалаг утастай боллоо

Ховд аймагт дизель түлшний үнэ 2200 төгрөг боллоо

Ховд аймагт дизель түлшний үнэ 2200 төгрөг боллоо

BEST хөтөлбөр 6,4 тэрбум төгрөгийн 53 зээлийг батлуулан ажиллаж байна

BEST хөтөлбөр 6,4 тэрбум төгрөгийн 53 зээлийг батлуулан ажиллаж байна

Хуудас 1 -с 6