Бусад >> Төсөл хөтөлбөр

“Ховд эко цемент”-ийн үйлдвэрийн жолооч үйлдвэрийн осолд өртөж хүнд гэмтэл авчээ

“Ховд эко цемент”-ийн үйлдвэрийн жолооч үйлдвэрийн осолд өртөж хүнд гэмтэл авчээ

Хүн бүрт ээлтэй хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн байгууллагаар Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар нэрлэгдэж байна

Хүн бүрт ээлтэй хүртээмжтэй орчин бүрдүүлсэн байгууллагаар Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар нэрлэгдэж байна

“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн санхүүжилтээр А3 сертификат олгох сургалт боллоо

“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн санхүүжилтээр А3 сертификат олгох сургалт боллоо

“Орон нутагт эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх” баруун бүсийн сургалт болж байна

“Орон нутагт эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх” баруун бүсийн сургалт болж байна

ХХҮГ-ын дэргэдэх “Ажил мэргэжлийн үйлчилгээний төв”-ийн нээлт боллоо

ХХҮГ-ын дэргэдэх “Ажил мэргэжлийн үйлчилгээний төв”-ийн нээлт боллоо

Хуудас 1 -с 7