Боловсрол >> Их дээд сургууль, коллеж

Хөгжил политехник коллеж: “Тика”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 17,749 долларын хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан байна.

Хөгжил политехник коллеж: “Тика”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 17,749 долларын хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан байна.

“Шилдэг заах арга зүйч багш” 2 дугаар шатны уралдаан боллоо

“Шилдэг заах арга зүйч багш” 2 дугаар шатны уралдаан боллоо

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллежийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн хурал боллоо

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллежийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн хурал боллоо

Хөгжил политехник коллежийн оюутнууд“Монгол ур чадвар-2021” уралдаанаас 1-2-р байр эзэлжээ

Хөгжил политехник коллежийн оюутнууд“Монгол ур чадвар-2021” уралдаанаас 1-2-р байр эзэлжээ

ХИС-ИЙН ОЮУТНЫ 2 ДОТУУР БАЙРАНД 6 АЙМГИЙН 271 ОЮУТАН АМЬДАРЧ БАЙНА

ХИС-ИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ОЮУТНУУДАД ХҮНСНИЙ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Хуудас 1 -с 6