Нийгэм >> Бусад

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

5,8 магнитутын газар хөдлөлт болов

5,8 магнитутын газар хөдлөлт болов

Ховд аймгийн ИТХ-ын дарга Г. Пүрэвганди постуудад үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдын ажиллтай танилцлаа

Ховд аймгийн ИТХ-ын дарга Г. Пүрэвганди постуудад үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдын ажиллтай танилцлаа

Хуудас 1 -с 10