Хувь хүний орлогын албан татварын чөлөөлөлт эдлүүлэх үед бүрдүүлэх материалын жагсаалт


                                                                                 Орон сууц анх удаа
1. Иргэний хүсэлт /маягт авах/
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
4. Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар / нотаратаар баталгаажуулах/
5. Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ төлбөрийн хамт
6. Орон сууцны болон захиалгын, худалдах, худалдан авах гэрээ
7. Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлого эх үүсвэрийг нотлоах баримтууд
8. Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан
9. Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлсөн баримт
10. Татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр
11. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт
12. Харилцагч банк дансны дугаар
                                                    Ховд аймгийн татварын хэлтэс, Татвар төлөгчид үйлчлэх тасаг
                                                                                  Лавлах утас: 70431288
                                                   Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдахад бүрдүүлэх материал
1. Хөнгөлөлтөд хамрагдах иргэний хүсэлт / маягт авах/
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, үрчилсэн бол үрчилсний гэрчилгээ
4. Суралцаж буй оюутны сургуулийн тодорхойлолт
5. Татвар төлөгч иргэн орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр
6. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт
7. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
8. Сургалтын төлбөр төлсөн баримтууд
9. Орлого нотлох бусад баримтууд
10. Харилцдаг банк, дансны дугаар
                                                               Ховд аймгийн татварын хэлтэс, Татвар төлөгчид үйлчлэх тасаг
                                                                                         Лавлах утас: 70431288
                                                       Орон сууцны чөлөөлөлт эдлэх хоёр дахь болон түүний дараагийн жилүүд
1. Бичгээр гаргасан хүсэлт/ маягт авах/
2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3. Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар / нотариатаар баталгаажуулах/
4. Татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр
5. Ажлын газрын болон цалингийн тодорхойлолт
6. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
7. Харилцдаг банк, дансны дугаар
                                    Ховд аймгийн татварын хэлтэс, Татвар төлөгчид үйлчлэх тасаг
                                                                 Лавлах утас: 70431288
  Бэлтгэсэн: Админ-Эссэ
 
Сэтгэгдэл ( 0)

Сэтгэгдэл бичих