Хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ

  Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хар-ус нуурын УТХГН-ын хамгаалалтын захиргаатай 2020 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Загасны үржлийн үе эхэлж байгаатай холбогдуулан урьдчилан сэргийлэх хамтарсан хяналт шалгалтыг 2020 оны 03 сарын 28-29 өдрүүдэд зохион байгууллаа. Шалгалтыг Хар-ус нуурын БЦГ-ын орчны бүсэд хамаарах Ховд гол дагуу хийж хууль бусаар загас барихаар очсон 50 гаруй иргэнийг саатуулж, холбогдох хууль тогтоомж, журмыг танилцуулан мэдээлэл өгч, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллалаа.Иргэн та: Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчсөн тухай үнэн бодит мэдээллийг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 70431286, Цагдаагийн газрын 7043102 дугаарын утсуудад шуурхай холбогдон мэдээлнэ үү. Мэдээллийн нууцыг хуулийн дагуу чанд хадгална. Таны өгсөн мэдээлэл нотлогдсон тохиолдолд “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 54 дүгээр зүйлд зааснаар 150000 төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг сум, дүүргийн Засаг дарга ажлын 10 өдөрт багтаан байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос олгохоор заасан байдаг. Байгаль орчны хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлье.
Эх сурвалж: Ховд аймгийн МХГМэдээ таалагдсан:Сэтгэгдэл түр хаасан