Шинэ Ховд Жаргалант ТҮК-ийн дарга Д. Бумцэндийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар
Сэтгэгдэл ( 0)