Аймгийн ИТХ-ын ХI хуралдааныг угтаж хороод хуралдаж байна


  Аймгийн ИТХ-ын XI хуралдаан 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр болно.
Хуралдаан болохтой холбогдуулан аймгийн ИТХ-ын Ажлын албанаас Хороодын хуралдаануудыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байна.
Энэ үеэр: - Нээлттэй Ховд хөтөлбөр батлах тухай
- Малын эрүүл мэнд дэд хөтөлбөр батлах тухай
-  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний үнэ тариф тогтоох тухай
- Хөшөөт хөгжил санг татан буулгах тухай
- Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөр батлах тухай
-  Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
-  Өмчийн харилцааны тухай
- Хилийн цэргийн 0130 дугаар ангийг төрийн дээд шагнал “Сүхбаатарын одон”-оор шагнуулахаар уламжлах тухай
-  Нэрэмжит болгох тухай Аймгийн ИТХ-ын нөхөн сонгуулийн тухай асуудлуудаар хуралдаж байна.
Эх сурвалж: ИТХ цахим  хуудас 
Сэтгэгдэл ( 0)