Их голын ард газар эзэмших хүсэлтэй байгаа иргэн, аж ахуй нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг 2019 оны 07 сарын 20-ны дотор хүлээн авна

Аймгийн ГХБХБГ-аас 2017, 2019 онд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлтээр тусгагдсан Цамбагарав багт харьяалагдах Их голын ард 2019 оны 07 сарын 03-ны өдрөөс эхлээд иргэдийн газар эзэмших өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч эхлээд байна.
Дээрх ажлын хүрээнд төрийн байгууллагаас 1840, ард иргэдээс 540 өргөдөл хүсэлт ирүүлээд байна. Их голын ард газар эзэмших хүсэлтэй байгаа иргэн, аж ахуй нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг 2019 оны 07 сарын 20-ны дотор хүлээн авах ажээ.
Газар эзэмших хүсэлтэй иргэн хуулийн этгээд нь урьд нь газар өмчлөн авч бусдад шилжүүлэн зарсан, гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд хамтран газар өмчлөн авсан боловч салгуулаагүй зэрэг зөрчилтэй бол шинээр газар эзэмших эрх үүсэхгүй гэдгийг албаны зүгээс мэдээллээ.
Бэлтгэсэн: Админ-Эссэ
Сэтгэгдэл ( 0)

Сэтгэгдэл бичих