Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Манхан сумын Зэрэг гол багийн малчин Н. Ариунболд аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Зэрэг гол багийн малчин Н. Ариунболд аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын малчин Ч. Пүрэвсүрэн, О. Биндэръяа нар аймгийн аварга малчид боллоо

Манхан сумын малчин Ч. Пүрэвсүрэн, О. Биндэръяа нар аймгийн аварга малчид боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Э. Энхбаяр аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Э. Энхбаяр аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Х. Долгорсүрэн аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Х. Долгорсүрэн аймгийн аварга малчин боллоо

Шилмэл мал хөтөлбөрийн хүрээнд Герефорд үүлдрийн 30 бухан бяруу, Сэлэнгэ үүлдрийн 20 бухан бярууг зарим сумдад нийлүүллээ

Шилмэл мал хөтөлбөрийн хүрээнд Герефорд үүлдрийн 30 бухан бяруу, Сэлэнгэ үүлдрийн 20 бухан бярууг зарим сумдад нийлүүллээ

Хуудас 8 -с 19