Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Аймгийн аварга малчин Х.Серикбол: Сумандаа тэмээн сүргээрээ тэргүүлж байна

Аймгийн аварга малчин Х.Серикбол: Сумандаа тэмээн сүргээрээ тэргүүлж байна

Аймгийн аварга малчин Х.Хайрат, С.Жайнагүл нар сүүлийн 5 жил төл малаа 100 хувь хүлээж авчээ

Аймгийн аварга малчин Х.Хайрат, С.Жайнагүл нар сүүлийн 5 жил төл малаа 100 хувь хүлээж авчээ

Ховд сумын Дунд ус багийн тариаланч М.Серикберген аймгийн аварга тариаланч боллоо

Ховд сумын Дунд ус багийн тариаланч М.Серикберген аймгийн аварга тариаланч боллоо

Аймгийн аварга тариаланч Н.Серик жилд дунджаар 1га газраас 30-40 тонн ургац хураан авдаг байна

Аймгийн аварга тариаланч Н.Серик жилд дунджаар 1га газраас 30-40 тонн ургац хураан авдаг байна

Ховд сумын Баянбулаг багаас улсын аварга малчин 3, аймгийн хошой аварга малчин 1 тодорлоо

Ховд сумын Баянбулаг багаас улсын аварга малчин 3, аймгийн хошой аварга малчин 1 тодорлоо

Хуудас 8 -с 22