Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Сумдын мал эмнэлгийн тасгууд шинэ мотоцикл, техник хэрэгслээр хангагдлаа

Сумдын мал эмнэлгийн тасгууд шинэ мотоцикл, техник хэрэгслээр хангагдлаа

Монгол хурга, өсвөр насны үхрийг “Төөнөж-таслах” аргаар хөнгөлж, махан ашиг шимийг нь нэмэгдүүлнэ

Монгол хурга, өсвөр насны үхрийг “Төөнөж-таслах” аргаар хөнгөлж, махан ашиг шимийг нь нэмэгдүүлнэ

Сүү цагаан идээ борлуулах төвд үхрийн сүү 2000-2200 төгрөг, тараг 3000 төгрөгийн ханштай байна

Сүү цагаан идээ борлуулах төвд үхрийн сүү 2000-2200 төгрөг, тараг 3000 төгрөгийн ханштай байна

Эр хонь 150-180 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байна

Эр хонь 150-180 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байна

Жаргалант мах маркетын нөөцийн мах 1000-1500 төгрөгөөр хямд байна

Жаргалант мах маркетын нөөцийн мах 1000-1500 төгрөгөөр хямд байна

Хуудас 9 -с 19