Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Ховд сумын Баянбулаг багаас улсын аварга малчин 3, аймгийн хошой аварга малчин 1 тодорлоо

Ховд сумын Баянбулаг багаас улсын аварга малчин 3, аймгийн хошой аварга малчин 1 тодорлоо

Цэцэг сумын Баян-Овоо багийн малчин Ц.Галбадрах аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Баян-Овоо багийн малчин Ц.Галбадрах аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Баянгол багийн малчин С.Хүрэлбаатар аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Баянгол багийн малчин С.Хүрэлбаатар аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Хажинга багийн малчин Ж. Лхагвадорж аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Хажинга багийн малчин Ж. Лхагвадорж аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумаас аймгийн хошой аварга малчин төрлөө

Цэцэг сумаас аймгийн хошой аварга малчин төрлөө

Хуудас 9 -с 23