Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Цэцэг сумын Баян-Овоо багийн малчин Ц.Галбадрах аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Баян-Овоо багийн малчин Ц.Галбадрах аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Баянгол багийн малчин С.Хүрэлбаатар аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Баянгол багийн малчин С.Хүрэлбаатар аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Хажинга багийн малчин Ж. Лхагвадорж аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумын Хажинга багийн малчин Ж. Лхагвадорж аймгийн аварга малчин өрхөөр шалгарлаа

Цэцэг сумаас аймгийн хошой аварга малчин төрлөө

Цэцэг сумаас аймгийн хошой аварга малчин төрлөө

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Б.Болдоо, Г.Алтантогос нар “Монгол улсын аварга малчид” боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Б.Болдоо, Г.Алтантогос нар “Монгол улсын аварга малчид” боллоо

Хуудас 9 -с 22