Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Сайханбаяр, П. Саранцэцэг нар аймгийн "Аварга малчин өрх" боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Сайханбаяр, П. Саранцэцэг нар аймгийн "Аварга малчин өрх" боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Х.Асен, Х. Алманжа нар аймгийн “Аварга тариаланч” боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Х.Асен, Х. Алманжа нар аймгийн “Аварга тариаланч” боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Б. Мөнхбаяр, Я. Бямбасүрэн нар аймгийн аварга тариаланч боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Б. Мөнхбаяр, Я. Бямбасүрэн нар аймгийн аварга тариаланч боллоо

Дуут сумын Хөх бэлчир багийн малчин Б.Адарсүрэн, Ч. Болормаа нар аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Дуут сумын Хөх бэлчир багийн малчин Б.Адарсүрэн, Ч. Болормаа нар аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Дуут сумын Хөхбэлчир багийн малчин Х. Наранбат, Ү.Одсүрэн нар аймгийн “Аварга малчин өрх”-өөр шалгарч шагналаа гардан авлаа

Дуут сумын Хөхбэлчир багийн малчин Х. Наранбат, Ү.Одсүрэн нар аймгийн “Аварга малчин өрх”-өөр шалгарч шагналаа гардан авлаа

Хуудас 3 -с 22