Улс төр

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ

Аймгийн ИТХ-ын IV хуралдаан 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа

Аймгийн ИТХ-ын IV хуралдаан 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа

Шинэ Ховд Жаргалант ТҮК-ийн дарга Д. Бумцэндийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Шинэ Ховд Жаргалант ТҮК-ийн дарга Д. Бумцэндийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг дарга Ц. Цогтбаярын хөрөнгө, орлогын хураангу...

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Засаг дарга Ц. Цогтбаярын хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн ЗДТГ-ын дарга Д. Энхболдын хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн ЗДТГ-ын дарга Д. Энхболдын хөрөнгө, орлогын хураангуй

Хуудас 5 -с 21