Улс төр

Ховд аймгийн БСУГ-ын дарга М. Пүрэвхүүгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн БСУГ-ын дарга М. Пүрэвхүүгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн Авто тээврийн төвийн дарга Н. Ирэхзаяагийн хөрөнгө, орлогын хураанг...

Ховд аймгийн Авто тээврийн төвийн дарга Н. Ирэхзаяагийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц. Мягмарсүрэнгийн хөрөнгө, орлогын хура...

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Ц. Мягмарсүрэнгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн ГБХЗХГ-ын дарга Ц. Номинчимэгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн ГБХЗХГ-ын дарга Ц. Номинчимэгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн Татварын хэлтсийн дарга Х. Батцэцэгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Ховд аймгийн Татварын хэлтсийн дарга Х. Батцэцэгийн хөрөнгө, орлогын хураангуй

Хуудас 5 -с 20