Эрүүл мэнд

НҮБ-ын Хүн амын сангийн санхүүжилтээр аймгийн ЭМГ-т цахим мэдээллийн төвийг шинэ...

НҮБ-ын Хүн амын сангийн 8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр аймгийн ЭМГ-т цахим мэдээллийн төвийг шинээр б...

Ухаалаг гар утас ашиглаж арьсны өвчний оношилгоо эмчилгээ хийх боломж бүрджээ

Ухаалаг гар утас ашиглаж арьсны өвчний оношилгоо эмчилгээ хийх боломж бүрджээ

Хуудас 53 -с 53