Боловсрол >> Их дээд сургууль, коллеж

ОХУ-ЫН 7 ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬД МОНГОЛ ОЮУТНУУД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХУВИЙН ТЭТГЭЛЭГЭЭР СУРАЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ

ОХУ-ЫН 7 ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬД МОНГОЛ ОЮУТНУУД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 100 ХУВИЙН ТЭТГЭЛЭГЭЭР СУРАЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ

ХИС-ИЙН ДОКТОР, ПРОФ С. ДОРЖИЙН “СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ”-НИЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛОВ

ХИС-ИЙН ДОКТОР, ПРОФ С. ДОРЖИЙН “СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ”-НИЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛОВ

ХИС-ИЙН ОЮУТНУУД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

ХИС-ИЙН ОЮУТНУУД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЖЕНДЭРИЙН МЭДЛЭГИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЖЕНДЭРИЙН МЭДЛЭГИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

"ОРОС ХЭЛ, СОЁЛЫН БҮСИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ" ЭХЭЛЛЭЭ

"ОРОС ХЭЛ, СОЁЛЫН БҮСИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ" ЭХЭЛЛЭЭ

Хуудас 4 -с 4