Нийгэм

СӨХ-ийн үйлчлэгч нарт хөдөлмөр хамгааллын хувцас өглөө

СӨХ-ийн үйлчлэгч нарт хөдөлмөр хамгааллын хувцас өглөө

Гүйцэтгэлийн шалгалтаар зөрчлөө арилгаагүй газруудад хариуцлага тооцож ажиллана

Гүйцэтгэлийн шалгалтаар зөрчлөө арилгаагүй газруудад хариуцлага тооцож ажиллана

Аймгийн онцгой комиссын дэргэдэх шуурхай штаб хуралдав

Аймгийн онцгой комиссын дэргэдэх шуурхай штаб хуралдав

“Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, дадал олгох” сургалт бол...

“Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, дадал олгох” сургалт болж байна

Ховд аймгийн төрийн 9-н байгууллага ISO 9001:2015, ISO14001:2015 стандартыг нэвт...

Ховд аймгийн төрийн 9-н байгууллага ISO 9001:2015, ISO14001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллахаар бо...

Хуудас 4 -с 43