Нийгэм

Засаг дарга Э. Болормаа ахмадуудын санал бодлыг сонсож ажиллалаа

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны байдлаар 8,195 ахмад настан байна

Хүүхэд харагчийг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа

Хүүхэд харагчийг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа

Баруун гурван суманд "Хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээ"-г хүргэн ажиллаа

Баруун гурван суманд "Хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээ"-г хүргэж ажилсан байна

“Тика”-гийн дэд ерөнхийлөгч Үмит Нажиг аймгийн засаг дарга Б.Дүгэржав хүлээн авч...

Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг “Тика”-гийн дэд ерөнхийлөгч Үмит Нажиг аймгийн засаг д...

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг, тооллого” сэдэвт сургал...

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг, тооллого” сэдэвт сургалт болж байна

Хуудас 4 -с 53