Нийгэм

Монгол Улсын хүн ам 3 296 866-д хүрчээ

Монгол Улсын хүн ам 3 296 866-д хүрчээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад “Ирц бүртгэлийн программ...

Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад “Ирц бүртгэлийн программ”-ын сургалт явуулж ...

“Таны тус багадахгүй” аяныг зохион байгуулж, бүтэн өнчин эгч дүү 2-ыг өргөө цага...

“Таны тус багадахгүй” аяныг зохион байгуулж, бүтэн өнчин эгч дүү 2-ыг өргөө цагаан гэртэй болголоо

“Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас таггүй, эвдэрсэн худгийг тагжуулах ажлыг хийж байна

“Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас таггүй, эвдэрсэн худгийг тагжуулах ажлыг хийж байна

Mercy Corps олон улсын байгууллага гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрөөс 2000...

Mercy Corps олон улсын байгууллага гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрөөс 2000 долларын хувийн хам...

Хуудас 6 -с 43