Нийгэм

2022.03.01-ний дотор малын вакцинжуулалтыг хийж дуусгах үүрэг чиглэлийг өгөв

2022.03.01-ний дотор малын вакцинжуулалтыг хийж дуусгах үүрэг чиглэлийг өгөв

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, спорт, соёл урлагийн тэмцээн уралдааныг хоёр...

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, спорт, соёл урлагийн тэмцээн уралдааныг хоёрдугаар сарын 7-ний ө...

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 562 шинэ ажлын байр мал а...

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 562 шинэ ажлын байр мал аж ахуйн салбарт шинэ...

Оролцоо төсөлд хамрагдсан залуучууд болон ажил олгогчдыг оролцуулсан баярлалаа а...

Оролцоо төсөлд хамрагдсан залуучууд болон ажил олгогчдыг оролцуулсан баярлалаа арга хэмжээг зохион б...

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын албан хаагчдыг чадавхжуулах баруун бүс...

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын албан хаагчдыг чадавхжуулах баруун бүсийн сургалт эхэллээ

Хуудас 6 -с 53