Нийгэм

“Таны тус багадахгүй” аяныг зохион байгуулж, бүтэн өнчин эгч дүү 2-ыг өргөө цага...

“Таны тус багадахгүй” аяныг зохион байгуулж, бүтэн өнчин эгч дүү 2-ыг өргөө цагаан гэртэй болголоо

“Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас таггүй, эвдэрсэн худгийг тагжуулах ажлыг хийж байна

“Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас таггүй, эвдэрсэн худгийг тагжуулах ажлыг хийж байна

Mercy Corps олон улсын байгууллага гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрөөс 2000...

Mercy Corps олон улсын байгууллага гамшгийн эрсдэлийг бууруулах хөтөлбөрөөс 2000 долларын хувийн хам...

Ховд аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс 2020 оны ээлжит баталгаажуулалтын ажл...

Ховд аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс 2020 оны ээлжит баталгаажуулалтын ажлыг эхлүүллээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

Хуудас 5 -с 42