Нийгэм

“Орон нутгийн санаачилга” төслийн хүрээнд С, Е, М ангилалын жолооч бэлтгэх сурга...

“Орон нутгийн санаачилга” төслийн хүрээнд С, Е, М ангилалын жолооч бэлтгэх сургалт эхэллээ

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв”-ийн барилга 2022 онд ашиглалтанд орно...

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв”-ийн барилга 2022 онд ашиглалтанд орно

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт...

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт боллоо

Ховд аймгийн ХХҮГ –аас цагийн ажлын бааз бүрдүүлэн ажиллаж байна

Ховд аймгийн ХХҮГ –аас цагийн ажлын бааз бүрдүүлэн ажиллаж байна

“Монголын ахмадын холбооны хүндэтгэлийн чуулга”-ныг цахимаар зохион байгуулж бай...

“Монголын ахмадын холбооны хүндэтгэлийн чуулга”-ныг цахимаар зохион байгуулж байна

Хуудас 7 -с 53