Нийгэм

Ховд аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс 2020 оны ээлжит баталгаажуулалтын ажл...

Ховд аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс 2020 оны ээлжит баталгаажуулалтын ажлыг эхлүүллээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

Ховд аймгийн ИТХ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001-2016 стандартыг нэвтрүү...

Ховд аймгийн ИТХ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001-2016 стандартыг нэвтрүүлэх “ГЭРЭЭ”-д гарын ...

Хуудас 7 -с 43