Эдийн засаг

Нээлттэй Ховд аймаг” хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг боллоо

Нээлттэй Ховд аймаг” хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэг боллоо

Ховд эко цементийн үйлдвэрийн “Чулуунцар үйлдвэрлэх хэсэг” ашиглалтад орлоо

Ховд эко цементийн үйлдвэрийн “Чулуунцар үйлдвэрлэх хэсэг” ашиглалтад орлоо

Шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж ба...

Шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Ховд аймгийн МХГ-аас урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Шинээр баригдаж байгаа барилга, байгууламжид урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

Чандмань сумын нутгийн удирдлагын орны нээлт боллоо

Чандмань сумын нутгийн удирдлагын орны нээлт боллоо

Хуудас 3 -с 15