Эрүүл мэнд >> ЭМГ

Коронавируст халдвар,/ Covid-19/ -ын сэргийлэлт, хяналт эмнэл зүйн сургагч багш бэлтгэх сургалт болж байна

Коронавируст халдвар,/ Covid-19/ -ын сэргийлэлт, хяналт эмнэл зүйн сургагч багш бэлтгэх сургалт болж байна

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд хувийн хэвшлийн эмнэлэгүүдтэй гэрээ байгууллаа

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд хувийн хэвшлийн эмнэлэгүүдтэй гэрээ байгууллаа

ЭМГ-аас хөдөлгөөнт эргүүл гарган эрүүл мэндийн зөвлөмж иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна

ЭМГ-аас хөдөлгөөнт эргүүл гарган эрүүл мэндийн зөвлөмж иргэд олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нартай гэрээ байгуулав

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч нартай гэрээ байгуулав

1998 оны төгсөгчид 6 сая төгрөгний техник, хувцас хэрэглэл хандивлалаа

1998 оны төгсөгчид 6 сая төгрөгний техник, хувцас хэрэглэл хандивлалаа

Хуудас 2 -с 10