Эрүүл мэнд >> ЭМГ

Баруун 5 аймгийн ӨЭМТ-ийн эмч мэргэжилтнүүдийн дунд онол практикийн бага хурал болж байна

Баруун 5 аймгийн ӨЭМТ-ийн эмч мэргэжилтнүүдийн дунд онол практикийн бага хурал болж байна

"Хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгэцийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, зөвлөгөө өгөх, аргазүй” сэдэвт сургалт болж байна

"Хүүхэд өсвөр үеийнхний сэтгэцийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, зөвлөгөө өгөх, аргазүй” сэдэвт сургалт болж байна

Ховд аймагт “Эх хүүхдийн эндэгдэл” төдийлөн буурахгүй байна

Ховд аймагт “Эх хүүхдийн эндэгдэл” төдийлөн буурахгүй байна

Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний ажилчид 3 төрлөөр ур чадвараа сорьж байна

Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний ажилчид 3 төрлөөр ур чадвараа сорьж байна

Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа үйлчилгээний ажилчдын анхдугаар зөвлөгөөн болж байна

Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа үйлчилгээний ажилчдын анхдугаар зөвлөгөөн болж байна

Хуудас 5 -с 9