Боловсрол

Хөгжил политехник коллеж: “Тика”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 17,749 долларын хөрөнгө...

Хөгжил политехник коллеж: “Тика”-ийн хөрөнгө оруулалтаар 17,749 долларын хөрөнгө оруулалтыг татаж ча...

Ховд аймгийн ЕБ-ын 20 сургууль “Ухаалаг самбар”-тай боллоо

Ховд аймгийн ЕБ-ын 20 сургууль “Ухаалаг самбар”-тай боллоо

“Шилдэг заах арга зүйч багш” 2 дугаар шатны уралдаан боллоо

“Шилдэг заах арга зүйч багш” 2 дугаар шатны уралдаан боллоо

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллежийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн хурал...

Ховд аймаг дахь Хөгжил политехник коллежийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдийн хурал боллоо

Хөгжил политехник коллежийн оюутнууд“Монгол ур чадвар-2021” уралдаанаас 1-2-р ба...

Хөгжил политехник коллежийн оюутнууд“Монгол ур чадвар-2021” уралдаанаас 1-2-р байр эзэлжээ

Хуудас 3 -с 18