Бусад

Нөөцийн махыг 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн энэ оны 07 дугаар сарын 01 хүрт...

Нөөцийн махыг 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн энэ оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл худалдаална

Ховд аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгыг улсын комисс хү...

Ховд аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн барилгыг улсын комисс хүлээн авчээ

Сумдын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуула...

Сумдын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалт болов

"Эко клуб"-ын уулзалтыг хамтран зохион байгууллаа

"Эко клуб"-ын уулзалтыг хамтран зохион байгууллаа

Ховд аймгийн Засаг дарга Э. Болормааг Захиргааны шүүхэд хариуцагчаар дуудуулжээ

Ховд аймгийн Засаг дарга Э. Болормааг Захиргааны шүүхэд хариуцагчаар дуудуулжээ

Хуудас 3 -с 60