Бусад

УЛСАА АВРАХ АРД ТҮМНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙХӨН БАРУУН АЙМГУУДААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

УЛСАА АВРАХ АРД ТҮМНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙХӨН БАРУУН АЙМГУУДААР АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Сутай хайрхан уул байгалийн нөөц газрын таван жилийн менежментийн төлөвлөгөөг бо...

Сутай хайрхан уул байгалийн нөөц газрын таван жилийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах хэлэлцүүл...

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай ойлголт өгөх аргазүйн сургалтанд 150 орчим хүн ха...

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай ойлголт өгөх аргазүйн сургалтанд 150 орчим хүн хамрагдлаа

Ховд аймгийн Зэрэг суманд “Хонины ноос бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах олон улсын ...

Ховд аймгийн Зэрэг суманд “Хонины ноос бэлтгэлийн чанарыг сайжруулах олон улсын сургалт” болж байна

Сумдын газрын даамлууд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан бэлчээрийн зураглал хийх су...

Сумдын газрын даамлууд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан бэлчээрийн зураглал хийх сургалтанд хамрагдаж б...

Хуудас 5 -с 22