Бусад

Сумдын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуула...

Сумдын хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалт болов

"Эко клуб"-ын уулзалтыг хамтран зохион байгууллаа

"Эко клуб"-ын уулзалтыг хамтран зохион байгууллаа

Ховд аймгийн Засаг дарга Э. Болормааг Захиргааны шүүхэд хариуцагчаар дуудуулжээ

Ховд аймгийн Засаг дарга Э. Болормааг Захиргааны шүүхэд хариуцагчаар дуудуулжээ

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Ш.Бямбатогтох аймгийн “Аварга тариала...

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Ш.Бямбатогтох аймгийн “Аварга тариаланч өрх” боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Хатанбаатарынх аймгийн “Аварга малчин өр...

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Хатанбаатарынх аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Хуудас 5 -с 62