Нийгэм >> Мэдээ

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв”-ийн барилга 2022 онд ашиглалтанд орно

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв”-ийн барилга 2022 онд ашиглалтанд орно

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт боллоо

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалт боллоо

Ховд аймгийн ХХҮГ –аас цагийн ажлын бааз бүрдүүлэн ажиллаж байна

Ховд аймгийн ХХҮГ –аас цагийн ажлын бааз бүрдүүлэн ажиллаж байна

“Монголын ахмадын холбооны хүндэтгэлийн чуулга”-ныг цахимаар зохион байгуулж байна

“Монголын ахмадын холбооны хүндэтгэлийн чуулга”-ныг цахимаар зохион байгуулж байна

Хурим, найрыг хориглож, цэцэрлэг, 1-6 дугаар ангийн сурагчдын хичээлийг цахимаар зохион байгуулах үйл ажиллагааг 09 дүгээр сарын 20 хүртэл сунгалаа

Хурим, найрыг хориглож, цэцэрлэг, 1-6 дугаар ангийн сурагчдын хичээлийг цахимаар зохион байгуулах үйл ажиллагааг 09 дүгээр сарын 20 хүртэл сунгалаа

Хуудас 4 -с 41