Нийгэм >> Мэдээ

Сумдын газрын даамлууд цахим сургалтанд оролцож байна

Сумдын газрын даамлууд цахим сургалтанд оролцож байна

Шим Ус ОНӨААТҮГ нээлттэй хаалганы өдрөөр айл өрхүүдэд засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэн ажиллаа

Шим Ус ОНӨААТҮГ нээлттэй хаалганы өдрөөр айл өрхүүдэд засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэн ажиллаа

Ховд аймгийн НААҮ-ний Шим ус ОНӨААТҮГ-аас“Хэрэглэгчээ сонсъё” нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулна

Ховд аймгийн НААҮ-ний Шим ус ОНӨААТҮГ-аас“Хэрэглэгчээ сонсъё” нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулна

Улсын тэргүүний Зэрэг сумын сум сурталчлах өдрүүд болж байна

Улсын тэргүүний Зэрэг сумын сум сурталчлах өдрүүд болж байна

УИХ-ын гишүүн С. Бямбацогт “Дулааны бадамлах дөл” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

УИХ-ын гишүүн С. Бямбацогт “Дулааны бадамлах дөл” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Хуудас 5 -с 27