Нийгэм >> Мэдээ

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, спорт, соёл урлагийн тэмцээн уралдааныг хоёрдугаар сарын 7-ний өдөр хүртэл хориглолоо

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, спорт, соёл урлагийн тэмцээн уралдааныг хоёрдугаар сарын 7-ний өдөр хүртэл хориглолоо

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 562 шинэ ажлын байр мал аж ахуйн салбарт шинээр нэмэгдсэн байна

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн үр дүнд 562 шинэ ажлын байр мал аж ахуйн салбарт шинээр нэмэгдсэн байна

Оролцоо төсөлд хамрагдсан залуучууд болон ажил олгогчдыг оролцуулсан баярлалаа арга хэмжээг зохион байгууллаа

Оролцоо төсөлд хамрагдсан залуучууд болон ажил олгогчдыг оролцуулсан баярлалаа арга хэмжээг зохион байгууллаа

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын албан хаагчдыг чадавхжуулах баруун бүсийн сургалт эхэллээ

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын албан хаагчдыг чадавхжуулах баруун бүсийн сургалт эхэллээ

“Орон нутгийн санаачилга” төслийн хүрээнд С, Е, М ангилалын жолооч бэлтгэх сургалт эхэллээ

“Орон нутгийн санаачилга” төслийн хүрээнд С, Е, М ангилалын жолооч бэлтгэх сургалт эхэллээ

Хуудас 3 -с 41