Нийгэм >> Бусад

Аймгийн засаг даргын А/483 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хэсэг зарим бүтээн байгуулалтын ажлуудад хяналт шалгалт хийж байна

Аймгийн засаг даргын А/483 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хэсэг зарим бүтээн байгуулалтын ажлуудад хяналт шалгалт хийж байна

ЕБ-ын 7 дугаар сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байр, урлагийн заалны барилгын ажил 80 хувьтай явагдаж байна

ЕБ-ын 7 дугаар сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байр, урлагийн заалны барилгын ажил 80 хувьтай явагдаж байна

Хөгжил политехник коллежийн 960 оюутны хичээлийн байр баригдаж байна

Хөгжил политехник коллежийн 960 оюутны хичээлийн байр баригдаж байна

Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын эргэн тойронд

Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын эргэн тойронд

Аймгийн Засаг дарга Б. Дүгэржаваар ахлуулсан ажлын хэсэг Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа

Аймгийн Засаг дарга Б. Дүгэржаваар ахлуулсан ажлын хэсэг Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа

Хуудас 2 -с 7