Нийгэм >> Бусад

ЕБ-ын 7 дугаар сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байр, урлагийн заалны барилгын ажил 80 хувьтай явагдаж байна

ЕБ-ын 7 дугаар сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байр, урлагийн заалны барилгын ажил 80 хувьтай явагдаж байна

Хөгжил политехник коллежийн 960 оюутны хичээлийн байр баригдаж байна

Хөгжил политехник коллежийн 960 оюутны хичээлийн байр баригдаж байна

Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын эргэн тойронд

Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын эргэн тойронд

Аймгийн Засаг дарга Б. Дүгэржаваар ахлуулсан ажлын хэсэг Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа

Аймгийн Засаг дарга Б. Дүгэржаваар ахлуулсан ажлын хэсэг Жаргалант суманд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа

Их голын ард газар эзэмших хүсэлтэй байгаа иргэн, аж ахуй нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг 2019 оны 07 сарын 20-ны дотор хүлээн авна

Их голын ард газар эзэмших хүсэлтэй байгаа иргэн, аж ахуй нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг 2019 оны 07 сарын 20-ны дотор хүлээн авна

Хуудас 5 -с 10