Нийгэм >> Бусад

БОДИТ ҮНЭЛЭМЖ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВ МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН 14 ХОНОГИЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛНА

БОДИТ ҮНЭЛЭМЖ МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВ МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН 14 ХОНОГИЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛНА

ХҮҮХДИЙН ӨМНӨ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА

ХҮҮХДИЙН ӨМНӨ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА

ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

АЙМГИЙН МХГ-ААС "ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ" БОЛОН “ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН–ТАНЫ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ САРЫН АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

АЙМГИЙН МХГ-ААС "ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ" БОЛОН “ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН–ТАНЫ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ САРЫН АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

"АЛТАН МАЙДАР" БУРХАНЫГ ТАХИХ, ЭРГЭХ ЗАН ҮЙЛИЙН ХУРАЛ НОМЫГ 4-Р САРЫН 6-НЫ ӨДӨР ҮЕНЧ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

"АЛТАН МАЙДАР" БУРХАНЫГ ТАХИХ, ЭРГЭХ ЗАН ҮЙЛИЙН ХУРАЛ НОМЫГ 4-Р САРЫН 6-НЫ ӨДӨР ҮЕНЧ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Хуудас 7 -с 10