Нийгэм >> Бусад

“Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас таггүй, эвдэрсэн худгийг тагжуулах ажлыг хийж байна

“Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-аас таггүй, эвдэрсэн худгийг тагжуулах ажлыг хийж байна

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

Худалдаа эрхлэгчид санаачлагын аянд нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

ГХБХБГ-ын хамт олон стандарттай Ховд хөтөлбөрт нэгдлээ

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

Цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

5,8 магнитутын газар хөдлөлт болов

5,8 магнитутын газар хөдлөлт болов

Хуудас 1 -с 10