Эдийн засаг >> Бизнес

11 сарын 01-ний дотор түрээсийн гэрээ байгуулаагүй хоршооны гишүүдийн павильоныг зарж, мөнгийг нь буцаан өгнө

11 сарын 01-ний дотор түрээсийн гэрээ байгуулаагүй хоршооны гишүүдийн павильоныг зарж, мөнгийг нь буцаан өгнө

Хан Жаргалант Ховд хоршооны үйлдвэрийн нээлт боллоо

Хан Жаргалант Ховд хоршооны үйлдвэрийн нээлт боллоо

“ДӨРГӨН СУМЫН СОЁЛЫН ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ХОВД АЙМАГТ БОЛЛОО

“ДӨРГӨН СУМЫН СОЁЛЫН ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ХОВД АЙМАГТ БОЛЛОО

Хуудас 2 -с 2