Боловсрол >> Ерөнхий боловсролын сургууль

Прогресс сургуулийн спорт талбайн тохижилт муу анги танхимын хүрэлцээ дутмаг байна

Прогресс сургуулийн спорт талбайн тохижилт муу анги танхимын хүрэлцээ дутмаг байна

ЕБ-ын 7-р сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1240 суралцагч суралцана

ЕБ-ын 7-р сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1240 суралцагч суралцана

ЕБ-ын 3 дугаар сургуулийн түүхт 40 жилийн ойн баяр энэ өдрүүдэд тохиож байна

ЕБ-ын 3 дугаар сургуулийн түүхт 40 жилийн ойн баяр энэ өдрүүдэд тохиож байна

Алтан гадас одонт ЕБ-ын лаборатори 1-р сургууль 70 дахь удаагийн төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ

Алтан гадас одонт ЕБ-ын лаборатори 1-р сургууль 70 дахь удаагийн төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ

ЕБ-ын 7 дугаар сургуулийг бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн 21, суурь боловсрол эзэмшсэн 85, бага боловсрол эзэмшсэн 112 сурагч төгсөж байна

ЕБ-ын 7 дугаар сургуулийг бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн 21, суурь боловсрол эзэмшсэн 85, бага боловсрол эзэмшсэн 112 сурагч төгсөж байна

Хуудас 2 -с 5