Боловсрол >> Ерөнхий боловсролын сургууль

Жаргалант сумын ЕБС-иудын ширээ, сандалын 80 орчим хувийг шинэчлэв

Жаргалант сумын ЕБС-иудын ширээ, сандалын 80 орчим хувийг шинэчлэв

Жаргалант сумын ЕБ-ын 7-р сургууль дотуур байр, урлагийн заал, спортын талбайн цогц бүтээн байгуулалттай болсон байна

Жаргалант сумын ЕБ-ын 7-р сургууль дотуур байр, урлагийн заал, спортын талбайн цогц бүтээн байгуулалттай болсон байна

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар сургалтанд хамрагдаж байна

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар сургалтанд хамрагдаж байна

Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар сургалтанд хамрагдаж байна

Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар сургалтанд хамрагдаж байна

“Багшаа хүндэтгэе” багш нарын баярын хурлыг зохион байгууллаа

“Багшаа хүндэтгэе” багш нарын баярын хурлыг зохион байгууллаа

Хуудас 2 -с 7