Боловсрол >> Ерөнхий боловсролын сургууль

“НОМЫН ХӨЛӨГ” КЛУБААС “НОМЫН ЕРТӨНЦ” СЭДЭВТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЕБС-ИЙН 70 ОРЧИМ СУРАГЧДЫГ НЭГТГЭЭД БАЙНА

“НОМЫН ХӨЛӨГ” КЛУБААС “НОМЫН ЕРТӨНЦ” СЭДЭВТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЕБС-ИЙН 70 ОРЧИМ СУРАГЧДЫГ НЭГТГЭЭД БАЙНА

“ЭХ ХЭЛ ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР” ЕБС-ИЙН 5-Р АНГИЙН СУРАГЧДЫН МАССЫН ОЛИМПИАД БОЛЖ БАЙНА

“ЭХ ХЭЛ ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР” ЕБС-ИЙН 5-Р АНГИЙН СУРАГЧДЫН МАССЫН ОЛИМПИАД БОЛЖ БАЙНА

ХОВД АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ “НИЙГМИЙН АЖИЛТАН” СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХОВД АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ “НИЙГМИЙН АЖИЛТАН” СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 6-Р СУРГУУЛИЙН НИЙТ БАГШ АЖИЛЧИД УРЛАГИЙН 6 ТӨРЛӨӨР ӨРСӨЛДЛӨӨ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 6-Р СУРГУУЛИЙН НИЙТ БАГШ АЖИЛЧИД УРЛАГИЙН 6 ТӨРЛӨӨР ӨРСӨЛДЛӨӨ

ЕБС-ИЙН БАГА ДУНД АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖРҮҮД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

ЕБС-ийн бага данд ангийн сургалтын менежрүүд сургалтанд хамрагдаж байна. Сургалтыг Аймгийн БСУГ-аас зохион байгууллаа

Хуудас 8 -с 9