Боловсрол

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЖЕНДЭРИЙН МЭДЛЭГИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ СЭ...

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЖЕНДЭРИЙН МЭДЛЭГИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

"ОРОС ХЭЛ, СОЁЛЫН БҮСИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ" ЭХЭЛЛЭЭ

"ОРОС ХЭЛ, СОЁЛЫН БҮСИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ" ЭХЭЛЛЭЭ

Ховд аймгийн багш нар “Дижитал сургууль” сургалтад хамрагдаж байна

Ховд аймгийн багш нар “Дижитал сургууль” сургалтад хамрагдаж байна

ЕБС-ИЙН БАГА ДУНД АНГИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖРҮҮД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

ЕБС-ийн бага данд ангийн сургалтын менежрүүд сургалтанд хамрагдаж байна. Сургалтыг Аймгийн БСУГ-аас ...

Бага ангийн сурагчдын эх хэлний аргазүйг сайжруулж, унших чадварыг хөгжүүлэх нь ...

БСШУСЯ, Дэлхийн банк, Боловсролын хүрээлэн, Бага боловсролын эх хэлний сургалтыг дэмжих баг, багшийн...

Хуудас 14 -с 14