Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл, Ховд аймгийн ХХААГ хамтын ажиллагааны санамж бичиг үзэглэлээ.

Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл, Ховд аймгийн ХХААГ хамтын ажиллагааны санамж бичиг үзэглэлээ.

“Хөдөөгийн сэргэлт-залуу малчдын чуулга уулзалт”-нд 17 сумын 200 гаруй залуу малчид оролцож байна

“Хөдөөгийн сэргэлт-залуу малчдын чуулга уулзалт”-нд 17 сумын 200 гаруй залуу малчид оролцож байна

Нөөцийн махыг 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн энэ оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл худалдаална

Нөөцийн махыг 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн энэ оны 07 дугаар сарын 01 хүртэл худалдаална

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Ш.Бямбатогтох аймгийн “Аварга тариаланч өрх” боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Ш.Бямбатогтох аймгийн “Аварга тариаланч өрх” боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Хатанбаатарынх аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Хатанбаатарынх аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Хуудас 2 -с 23