Бусад >> Хөдөө аж ахуй

“Ороонго” өвс ихээр ургаж хөдөө аж ахуйн салбарт эрсдэл үүсгээд байна

“Ороонго” өвс ихээр ургаж хөдөө аж ахуйн салбарт эрсдэл үүсгээд байна

Ховд аймаг 24,000 га талбайд тариалалт хийх боломжтой

Хаврын тариалалт эхэлж байгаатай холбоотойгоор ХХААГ-аас хэрэгжүүлж байгаа бодлого арга хэмжээний талаар газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник технологи хариуцсан мэргэжилтэн Р. Тогтохбаяртай ярилцлаа.

Ховд аймгийн Ховд сумын Дунд-Ус багийн тариаланч М. Хавалбай Монгол Улсын аварга тариаланч боллоо

Ховд аймгийн Ховд сумын Дунд-Ус багийн тариаланч М. Хавалбай Монгол Улсын аварга тариаланч боллоо

Мөнххайрхан сумын малчин Э. Эрдэнэбат Монгол Улсын аварга малчин өрхөөр шалгарч шагналаа гардан авлаа

Мөнххайрхан сумын Хаг багийн малчин Э. Эрдэнэбат Монгол Улсын аварга малчин өрхөөр шалгарч шагналаа гардан авлаа

Монгол Улсын аварга малчин Б. Батцэнгэлийнх энэ хавар 600 гаруй төл мал хүлээн авна

Монгол Улсын аварга малчин Б. Батцэнгэлийнх энэ хавар 600 гаруй төл мал хүлээн авна

Хуудас 2 -с 19