Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Ш.Бямбатогтох аймгийн “Аварга тариаланч өрх” боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Ш.Бямбатогтох аймгийн “Аварга тариаланч өрх” боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Хатанбаатарынх аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Хатанбаатарынх аймгийн “Аварга малчин өрх” боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн аймгийн аварга малчин Н.Баяраа жилд 5000 пресс өвс бэлтгэдэг

Буянт сумын Нарийн гол багийн аймгийн аварга малчин Н.Баяраа жилд 5000 пресс өвс бэлтгэдэг

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Сайханбаяр, П. Саранцэцэг нар аймгийн "Аварга малчин өрх" боллоо

Буянт сумын Нарийн гол багийн малчин Н. Сайханбаяр, П. Саранцэцэг нар аймгийн "Аварга малчин өрх" боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Х.Асен, Х. Алманжа нар аймгийн “Аварга тариаланч” боллоо

Буянт сумын Норжинхайрхан багийн тариаланч Х.Асен, Х. Алманжа нар аймгийн “Аварга тариаланч” боллоо

Хуудас 2 -с 22