Бусад >> Хөдөө аж ахуй

Манхан сумын малчин Ч. Пүрэвсүрэн, О. Биндэръяа нар аймгийн аварга малчид боллоо

Манхан сумын малчин Ч. Пүрэвсүрэн, О. Биндэръяа нар аймгийн аварга малчид боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Э. Энхбаяр аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Э. Энхбаяр аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Х. Долгорсүрэн аймгийн аварга малчин боллоо

Манхан сумын Баянгол багийн малчин Х. Долгорсүрэн аймгийн аварга малчин боллоо

Шилмэл мал хөтөлбөрийн хүрээнд Герефорд үүлдрийн 30 бухан бяруу, Сэлэнгэ үүлдрийн 20 бухан бярууг зарим сумдад нийлүүллээ

Шилмэл мал хөтөлбөрийн хүрээнд Герефорд үүлдрийн 30 бухан бяруу, Сэлэнгэ үүлдрийн 20 бухан бярууг зарим сумдад нийлүүллээ

Сумдын мал эмнэлгийн тасгууд шинэ мотоцикл, техник хэрэгслээр хангагдлаа

Сумдын мал эмнэлгийн тасгууд шинэ мотоцикл, техник хэрэгслээр хангагдлаа

Хуудас 2 -с 12