Эрүүл мэнд

Коронавируст халдвар авсан 101 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 116-аар нэмэгдлээ...

Коронавируст халдвар авсан 101 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 116-аар нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 139 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 109-өөр нэмэгдлээ...

Коронавируст халдвар авсан 139 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 109-өөр нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 135 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 140-өөр нэмэгдлээ...

Коронавируст халдвар авсан 135 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 140-өөр нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 133 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 89-өөр нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 133 хүн эдгэрч, халдварын тохиолдол 89-өөр нэмэгдлээ

Коронавируст халдвар авсан 195 хүн эдгэрч, шинээр 91 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 195 хүн эдгэрч, шинээр 91 тохиолдол батлагджээ

Хуудас 6 -с 53