Эрүүл мэнд

Булган сумын нэгдсэн эмнэлэг зөөврийн “Рентгэн аппарат”-тай боллоо

Булган сумын нэгдсэн эмнэлэг зөөврийн “Рентгэн аппарат”-тай боллоо

Коронавируст халдвар авсан 178 хүн эдгэрч, шинээр 81 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 178 хүн эдгэрч, шинээр 81 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, шинээр 57 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, шинээр 57 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 146 хүн эдгэрч, шинээр 141 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 146 хүн эдгэрч, шинээр 141 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, шинээр 181 тохиолдол батлагджээ

Коронавируст халдвар авсан 157 хүн эдгэрч, шинээр 181 тохиолдол батлагджээ

Хуудас 7 -с 53